Välkommen till Molpe Vatten Ab

 

Molpe Vatten Ab, Sjövägen 35, 66210 MOLPE

Kontakter:

Kristoffer Rusk: Vd, Vattenverket: 046-5743685, rusk.kristoffer@gmail.com

Jan Andtsjö: Styrelseordförande: 050-5233305, janandtsjo@gmail.com

Sam Björkholm: Vikarie, Vattenverket: 044-3321399, sam@bjorkholm.fi